Психичното ви състояние променя размера на зениците, сочат резултати от изследване на американски учени от Университета в Мисури, публикувани в списание International Journal of Human–Computer Interaction.

Целта на учените била да открият универсален начин за оценка нивото на стреса, който изпитват работещите в условия на многозадачност. За това бил проведен експеримент с участието на 36 души, за които създали специален стимулатор. Участниците трябвало да следят на два монитора и оперативно да реагират на внезапните екстремни ситуации в централния диспечерски нефто- и газопреработващ завод. Участниците били наблюдавани с помощта на сензор за движение и технология за проследяване движението на очите.

Оказало се, че при изпълнение на сравнително прости задачи траекторията на движение на очите на участниците е напълно предсказуема, докато при неочаквана промяна в ситуацията движението на очите става по-хаотично, а зениците се държат нормално. Учените сравнили получените данни с данни от NASA, отнасящи се до реакцията на зениците на астронавтите в отговор на стрес и въвели формула за изчисляване коефициента на разширение на зениците в условия на многозадачност.

Учените смятат, че този метод може да се използва за проследяване доколко добре специалистите в болници, офиси и заводи се справят със стреса, кой се намира на границата на възможностите си и кой не. Това ще позволи да заменят персонала преди да започне да прави фатални грешки.

Би било прекрасно, ако хората могат през цялото време да се справят превъзходно със задълженията си. Но ако си уморен, ти започваш да даваш сбой и да грешиш. Затова ако можем да проследяваме психичното състояние на работниците, ще успеем да предотвратяваме потенциално тежките последствия от претоварването на психиката им, обяснява Йънг Хюп Ким от изследователския екип.

Ким и колегите му планират да повторят експеримента с участието на хора от различна възраст и да наблюдават как се променят в условията на стрес другите физиологични параметри – честота на сърцебиенето, активност на различните отдели на главния мозък, на мускулните и нервни реакции, казва той.