Много от хората, които практикуват бягане сутрин, изпитват емоционален подем и дори еуфория, пише The Daily Mail. Често еуфорията се съчетава с спад на тревожността и с повишения на болковия праг. По принцип ефектът от бягането прилича на ефектът от марихуаната, която се знае, че влияе на рецепторите в мозъка, смъквайки болката.

Учени  от университета в Оксфорд изследвали канабиноидните рецептори при бягащи мишки. Досега се смяташе, че емоционалният подем при бегачите е предизвикан от ръст в нивото на бета ендорфините – въздейства до голяма степен като морфин. Не, оказало се, че бета ендорфините са прекалено големи, за да пресекат хематоенцефалистичната бариера в мозъка. Тоест те не попадат вътре.

Все пак еуфорията е свързана с канабиноидните рецептори. Въпросните рецептори са важни за много процеси, включително и за повишаване на апетита, болковите усещания, промяната в настроението и работата на паметта. Получава се така, че бягането води до растеж на нивото и бета ендорфина (опиоид), и анандамида (ендоканабиноид), обясняват оксфордските учени.

Това потвърдили експерименти с гризачи, които били заставяни да бягат в продължение на пет часа. След това поставяли животните в тъмно помещение и ги подлагали на болкови стимулатори. Бягащите гризачи много по-малко нервничели в тъмното и по-леко приемали болката. Експериментът бил повторен, но в този случай давали на животните антагонисти на ендоканабиноида и ендорфина. Тогава еуфорията след бягане не се наблюдавала.