Човешките чувства се оказват много по-многостранни, отколкото досега се смяташе, откриха американски учени от Университета Бъркли в Калифорния.  Тези душевни състояния не се вписват в тесните рамки на шестте основни емоции – страх, отвращение, удивление, гняв, печал и щастие.

Резултатите от изследването на калифорнийските психолози са публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

В експеримента на учените участвали над 850 мъже и жени на различна възраст с различен произход, финансови възможности и социален статус. Участниците трябвало да изглеждат над 2 хиляди 10-секундни „неми“ клипчета, подбрани от интернет заради способността да провокират силни емоции. В сюжетите имало раждане, бебета, сватби, предложения за брак, смърт, страдание, паяци, змии, рискови трикове, комични ситуации, природни катастрофи, секс и така нататък.

Участниците били разделени на две групи. Първата след преглеждане на всеки клип трябвало в свободна форма да опише чувствата си. Техните отговори отразяваха много богата и нюансирана гама от емоционални състояния – от носталгия до чувство на отвращение, отбелязва ръководителят на изследването Алън Коуен. Участниците от втората група трябвало след всяко видео да оценяват доколко силно видяното ги кара да изпитват възхищение, благоговение, скука, естетическа наслада, изумление, ярост, тревога, свято благоговение, неловкост, спокойствие, смущение, презрение, въжделение, разочарование, отвращение, болка, възторг, завист, въодушевление, страх, вина, ужас, интерес, радост, носталгия, гордост, облекчение, романтично чувство, печал, удовлетворение, сексуално желание, удивление, симпатия и триумф.

Оказало се, че емоциите, които хората изпитвали при гледането на едни и същи видеоклипове, били до голяма степен еднакви – повече от половината участници показали аналогични резултати, сочейки силата и спектъра на своите чувства. В резултат учените отделили 27 различни емоционални категории и използвайки статистическото моделиране и техника на визуализация, съставили пълна палитра на човешките емоции, в които всеки цвят съответствал на отделно чувство.

Искаше ни се да покажем целия спектър от чувства, оцветяващи нашия вътрешен свят, казва Коуен. Интерактивната карта позволява да видим, че нито една от емоциите не съществува сама по себе си, всички те преливат една в друга – възторгът може да премине в умиротворение, ужасът – в печал, изумлението - във възхищение. Всички те са взаимосвързани. И като цяло нашите емоционални състояния се оказаха много по-дълбоки и тънки, отколкото се смяташе досега, коментира ученият.