Доц. д-р Димитър Харитонов д.м.

Доц. д-р Димитър Харитонов е един от водещите специалисти в неврохирургията и гръбначната хирургия у  нас.

Завършил е Медицински Универститет „Проф. Д-р П. Стоянов“ Варна. Придобива научна и образователна степен Доктор по Неврохирургия с тема „Съвременно хирургично лечение на цервикалните субаксиални травми“. Притежава Европейска диплома по Хирургия на гръбначен стълб.

От 2019 г. е Доцент по неврохирургия в МУ Плевен и е началник на Отделение по Неврохирургия и Гръбначна Хирургия на УМБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен.

Специализирал е в Германия, Швейцария, Австрия, Гърция, Турция, Чехия и Испания, Италия, Англия, Сингапур и мн. други.

Областите на компетенция: Заболявания на гръбначен стълб - Минимално инвазивна гръбначна хирургия – TLIF, XLIF, OLIF, ALIF и  Eндоскопска гръбначна хирургия, Заболявания на централна нервна система и Заболявания на периферна нервна система.