Хората, живеещи в самота, се държат по особен начин, като странят от приятели или роднини, установили психолози от Университета в Чикаго. Личното пространство на самотниците е по-голямо от това на останалите, като тенденцията към дистанциране се отнася и за двата пола, съобщава Xinhua.

Учените стигнали до обобщението след два експеримента, показващи нагледно този факт. Те проверили предпочитанията на 600 участници да стоят - с група хора, включваща приятели, роднини, романтични партньори или със случайни познати. Усещането за самота се удвоявало, когато участниците стояли край хората от близкото им обкръжение. Докато близостта в обкръжението на непознати и недотам близки хора не влияела на чувството за самота.

Чувството за самота може да доведе до недълго активиране на инстинкта за самосъхранение и като резултат човек да страни от другите. И колкото по-остро човек чувства самотата си, толкова повече се засилва реакцията му към социалната заплаха, социалният отказ или междуличностната агресия.

И се получава затворен кръг – за да преодолеете чувството на самота, трябва да се сближавате, но механизмът на самосъхранение не позволява това да се случи.