Пушенето сериозно разрушава целостта и баланса на естествената микрофлора в устната кухина, доказаха учени от Ню Йоркското медицинско училище.

Постоянни обитатели в нашата уста са 20 милиона бактерии от над 600 различни вида. Те образуват така наречената „орална микрофлора“ или микробиом, чийто състав е уникален като отпечатъка от палците ни.

Пушенето обаче променя бактериалната флора в устата, за което свидетелстват резултатите от изследването, анализирало оралният микробиом при 1204 души.

Бактериите, които колонизират устната кухина само няколко минути след раждането, участват в изпълнение на най-разнообразни функции, като много от тях поддържат хигиената в устата. Повечето бактерии в устната кухина се отнасят към разряда синантропни, тоест те не вършат нито добро, нито лоши.

Колонизацията от тези микроорганизми по повърхността на лигавицата обаче, е косвено полезна, защото те могат да бъдат причинители на инфекциите на венците или да причинят кариес.

Броят синантропни бактерии варира при различните хора, но е относително постоянно в един и същ човек. Когато тази екосистема се наруши, се развива дисбактериоза, която на свой ред предизвиква по сериозни проблеми като пародонтит или кариес. По данни от предишни изследвания това може също да е свързано с рак на гърлото и главата и дори на задстомашната жлеза.

Бактериите от пероралните участъци пък могат да активират определени канцерогени и по този начин да превърнат токсичните съединения в по-опасни за здравето на човека форми.