Група американски специалисти по генетика и биохимия от Медицинския факултет на Стандфордския университет  доказаха съществуването на синдрома на хроничната умора. Акциентите на това заболяване са идентифицирани за първи път чрез кръвен тест, а подробности за изследването на учените са публикувани в списание Proceedings на Националната академия на науките.

Много лекари все още се съмняват в съществуването на миалгичен енцефаломиелит (синдром на хроничната умора), тъй като симптомите на заболяването - хронично усещане за физическо изтощение, свръхчувствителност към светлина, необясними болки в цялото тяло и други - могат да бъдат характерни и за други заболявания. Тъй като няма диагностичен тест за откриване на синдром на хронична умора, такава диагноза се прави само след като пациентът е претърпял много изследвания и е преминал много тестове, които не показват отклонения в органите и системите на тялото.

Професор Роналд Дейвис и неговите колеги за първи път разработиха тест, който позволява да се диагностицира синдрома на хроничната умора чрез специфичното поведение на имунните клетки в кръвта на пациентите. Изследователите открили, че имунните клетки на пациентите с хронична умора реагират на стресса по начин, различен от този при здрави пациенти. И в резултат на настъпилите вътреклетъчни промени се променя електрическата проводимост на кръвната плазма.

Пропускайки тока през кръвните тръби на 20 пациенти със синдром на хронична умора и 20 здрави хора, учените успели с точност да определят коя кръв принадлежи на болните и коя - на здрави хора.

Все още не знаем защо имунните клетки и плазмата се държат по този начин и дори не разбираме какво всъщност се случва. Въпреки това открихме научни доказателства, че това заболяване не е продукт на въображението на пациентите. Видяхме ясно колко е различен при стрес отговорът на имунните клетки на здрави и на болни хора, коментира Дейвис.

В момента той и екипът му се подготвят за нови изследвания, които трябва да потвърдят получените резултати в по-широка извадка от участници. Използвайки същия тест учените са ангажирани в търсенето на лекарства, които, променяйки реакцията на имунните клетки към стреса, могат потенциално да помогнат на пациенти със синдром на хронична умора.