Сърцето на мъжа и сърцето на жената се нуждаят от различен подход при лечение, защото с възрастта те се променят различно. Това съобщават специалисти от Радиологичното общество в Северна Америка.

Измененията в стената на лявата камера на сърцето при жените и при мъжете, които били открити от учените, могат да говорят за различни механизми на стареене на сърдечния мускул.

Доктор Рус и екипът му проучили състоянието на сърдечните съдове с апарат МРТ при 3000 пациенти на възраст между 54 и 94 години. Резултатите показали различия в състоянието на лявата камера на сърцето. И при мъжете, и при жените с възрастта обемът на лявата камера намалявал, но стената на мъжкото сърце ставала по-дебела, а масата на лявата камера при жените намалявала. Изменение на формата на сърцето с възрастта се наблюдавало при всички пациенти, но имало явни различия във формата при мъжете и при жените.

Изследването е ценно с това, че д-р Рус и колегите му имали възможност да наблюдават измененията при всеки отделен пациент в продължение на 10 години. Първото изследване на състоянието на сърцето било, когато участниците били още млади. Сега учение успели по-точно да оценят резултатите от МРТ, включвайки всички възможни особености на отделния участник.