Д-р Донка Станчева- Забуртова

Доктор Станчева-Забуртова е магистър по дентална медицина с придобита специалност по Обща дентална медицина.

Завършва Факултет по дентална медицина към Медицински  университет гр. Пловдив през 1989г.

Има придобита специалност по обща дентална медицина през 1995 г. и множество допълнителни квалификации  в областта на естетичната и протетична дентална  медицина.

Професионалните си интереси развива в областта на ендодонтията и естетичната дентална медицина.

Д-р Донка Станчева- Забуртова e работила в Стоматологична поликлиника гр. Смолян в поливалентно отделение и в Отделение по Хирургична стоматология.

От 1997 година упражнява частна практика гр. Смолян.

От 2005г. практикува в град София.

Била е Главен секретар на Българския зъболекарски съюз от 2007 до 2014 година, а от 2014 г. е негов зам. председател.

Д-р Стнчева-Забуртова е отличена е с приза ,,Лекар по дентална медицина за 2014г“. 

Казва, че работи със знания, умения, но и със сърце.

Професионализъм, творчество, стремеж към съвършенство и хуманизъм е лайтмотивът на нейната практика.