Лошото настроение може да е от полза, защото помага на хората да фокусират вниманието си, да организират адекватно времето си и правилно да подреждат приоритетите си, твърдят канадски учени от Университета Ватерлоо. Когато е в добро настроение, човек може по-зле да се справя с организационните задачи. Описаната особеност обаче, е актуална само за екстровертите, уточняват учените. Интровертите, напротив, в лошо настроение ме могат да бъдат успешни.

Съществува понятието емоционална реактивност. Това е чувствителност, сила и продължителност на емоционалните реакции, свързани с настроението на човек. И всичко това влияе на способността за успешно изпълнение на задачите.

Учените провели експеримент, в който участниците били разделени на групи в зависимост от степента им на активност – висока и ниска. В първата група били хора – екстроверти, с бистри и мощни емоционални реакции, а във втората – интроверти, които са по-спокойни индивиди.

Първата група много по-добре се справяла с функционалните тестове, когато нейните членове били в лошо настроение. Докато втората група демонстрирала обратен ефект на негативното настроение. Разликата в емоционалната реактивност може да се почувства от самото детство, уточняват специалистите.