Съществува хипотеза, според която нашите предци още преди да започнат да общуват с думи, се разбирали помежду си с… музика. Теорията, която е известна като протомузикална, продължава да се обсъжда. Но все повече изследователи признават, че между музикалните фрази и произведения и изреченията в човешкия език има много общо.

Ново изследване на канадски учени университета МакМастер показало, че музиката не само прилича на езика, но всъщност се създава по негов образец. Макар и да е доказано, че музиката е способна да предизвиква дълбоки и мощни емоции у слушателите, учените и до днес не са разбрали как се достига този ефект - та нали музикалното произведение не е нищо друго, освен набор от звуци?!

Канадските учени разгледали някои от най-популярните произведения на известните европейски композитори Фредерик Шопен и Йохан Себастиян Бах - 48 от пиесите били на Бах, а 24 - на Шопен. Резултатите показали, че тези композитори използвали реплики, които обикновено се използват в речта за изразяване на емоции. Например ние, като правило, говорим с повишен тон в бързо темпо, когато сме щастливи и забавяме речта си, намалявайки тона, когато сме тъжни. Тези модели композиторите използвали за създаване на своите музикални партитури.

Авторите на изследването смятат, че същите тези модели продължават да се експлоатират и в съвременната поп музика. И тази тенденция ще продължава в бъдеще – именно такъв подход позволява на композициите да станат популярни.