Доц. Константин Узунов

Доц. Константин Узунов е един от нашите най-добри неврохирурзи.

Името му се свързва с извършване на първата у нас комбинирана операция на гръбнак и тазобедрена става. Операцията е осъществена в екип със специалисти от УСБАЛО в Горна баня.

Доц. Узунов е завършил медицина в МУ, София през 1988г.

Има призната специалност по нервни болести през 1992г. и призната специалност по неврохирургия през 1999 г.

Работил е като неврохирург в клиника по спешна неврология и неврохирургия МБАЛ Царица Йоанна в София, а по-късно става Завеждащ отделение по спинална неврохирургия МБАЛСМ "Пирогов".

От 2020 година е сред лекарския екип на УСБАЛО в Горна баня.

Доц. Узунов има основен принос в Клиниката за въвеждане при репозиция и стабилизация на гръбначните травми на техники, използващи инструментариум от винтове (преди всичко транспедункуларни) и пръчки и по – специално в случаите със заден достъп при увреждания на високия шиен сегмент. Също така проучва въпросите за подпомогнатото чрез локално активиране на фибринолизата, посредством аплициране по хирургичен път в тях на съответни агенти, евакуиране на спонтанни интрацеребрални и интравентрикулни хематоми.

Той е съучредител и научен секретар на българският клон на АО Spine - АО България - Група за разработки и внедряване на последните технологии в гръбначната хирургия.

Научната му дейност е свързана с проблемите на ендоскопски асистираната фибринолиза при интрацеребрални спонтанни хематоми; с шийната трансмасалатералис окципитоспинодеза; с протезирането на лумбални прешлени с карбонови кейджове и задна стабилизация в неврохирургията.

В работата си с пациенти ползва руски и английски език