Защо, когато слушаме любима музика, се чувстваме щастливи? Това ни обясняван резултати от изследване на международен екип учени, публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, според които при прослушване на любимото музикално произведение мозъкът ни освобождава хормона на радостта допамин.

В експеримента на учените участвали 17 доброволци. В три различни дни те слушали по 20 минути музикални произведения, част от които били избирани от експертите, а друга – от самите доброволци. После всички участници били разделени на три групи: първата преди слушане на музиката получавала препарат, повишаващ нивото на допамина в главния мозък; втората – препарат с обратен ефект и третата – плацебо.

За да оцени степента на удоволствието, изпитвано от участниците при слушането на музика, сензорно устройство следило изменението на електрическата активност на повърхността на кожата. Участниците отговаряли и на въпроси относно техните емоции - дали биха си купили диск с песента, която току-що са чули и ако да, колко биха заплатили.

Оказало се, че тези, които приемали препарат за повишаване на допамина в мозъка, изпитвали много по-голямо удоволствие от музиката от участниците, пиещи плацебо. Те по-често изразявали желание да купят прослушаното произведение и били готови да платят за него повече. Докато приемащите препарата, блокиращ освобождаването на допамин, изпитвали по-малко удоволствие от музиката, рядко пожелавали да си я купят и то за по-ниска цена.

Получените резултати показват, че допаминът играе ключова роля за удоволствието, което слушането на музиката ни носи, коментират учените.