Ново откритие на американски учени опровергава каноничната хипотеза, според която злокачествените клетки попадат в кръвотока само след като нахлуят в съдената строма (опорната структура на даден орган) и достигнат кръвоносните съдове.

Резултатите от изследването, публикувани в списание Cell Reports, показват, че инвазивните тумори могат да започнат да разпространяват в организма злокачествени клетки много по-рано, отколкото се смяташе досега.

Дори в стадии на ремисия рискът от поява на нови тумори е достатъчно висок, така че бившите онкоболни и лекарите им винаги трябва да са в състояние на готовност да отреагират. Наскоро учени от Научно-изследователския институт Скрипс откриха, че някои ракови клетки могат да се появят повторно след няколко години ремисия. Причина за това са така наречените "Runaway" клетки (бягащи клетки), които могат да проникват в кръвотока още преди откриването на първичния тумор. Тези клетки са способни да провокират вторични тумори, които с години не дават да се разбере за тях.

Авторите на новото изследване демонстрирали как тези "Runaway" клетки попадат в кръвоносната система, проникват в кръвоносните съдове и по-нататък образуват плътното ядро на тумор. Това опровергава утвърдената хипотеза, че метастазните клетки произлизат от първичната инвазия на тумора.

Резултатите били потвърдени от серия експерименти, проведени върху животни и клетъчни модели. И както се доказало, по-малко от 10% от "Runaway" клетките произлизали от първичния тумор.