Чувството при докосване е много по-сложно, отколкото се смяташе досега, твърдят учени от Америка и Испания. Дълго време се смяташе, че докосването дава просто осезателно усещане – част от соматосензорната кора на главния мозък интерпретира такава информация, като температурата и налягането, получавайки „данни“ чрез кожата и толкова.

Наскоро обаче стана ясно, че мозъкът обработва докосването, използвайки повече „съвети“, отколкото простото физическо усещане, и съществена роля в този процес играе въображението. Визуализацията посредством магнитно-резонансен томограф потвърдила, че тази част на главния мозък не само интерпретира физическите сигнали, но отчита и културната и емоционална информация.

Осезанието също е език.

В изследването на американските и испанските учени се установило, че случайното докосване с ръце на непознат човек може да предизвика цяла гама от емоции. Учените открили, че хората, към които някой се докосва, могат да изпитват гняв, страх, отвращение, любов, благодарност и съчувствие.

Друго изследване пък доказа наскоро, че хората са способни доста точно да „декодират“ различните емоции, като просто наблюдават как другите общуват и се докосват един друг.

С други думи, съприкосновението дава на нас и околните също толкова информация, колкото и тонът на гласа или изражението на лицето, коментират изследователите.