Диабет тип 2 е реално излечим със спазването на нискокалорична диета, доказали учени от Йейлския университет. Както е известно, заболяването се обръща при много пациенти, подложили се на бариатрична операция за преодоляване на затлъстяването. Операцията намалява размера на стомаха, което гарантира приема на по-малък обем храна и съответно рязко намаляване приема на калории.

Този факт дал основание на учените да започнат нов експеримент. Те изпробвали нискокалоричната диета върху мишки с диабет. Храната на животните била редуцирана с три четвърти. След това бил направен анализ на метаболитните изменения не само при нивото на кръвната захар, но и на показателите при черния дроб, свързани с устойчивостта към инсулина.

Учените открили три основни механизма, обясняващи позитивния ефект от нискокалоричната диета. В черния дроб такава храна намалявала изработването на инсулин. Понижавайки показателите при превръщането на лактата и аминокиселините в глюкоза, намалявайки скоростта на превръщане на гликогена в глюкоза и понижавайки показателите на съдържание на мазнини на свой ред подобрявало реакцията на черния дроб към инсулин.

Тези положителни ефекти на диетата се проявявали много бързо – само след три дни!