Става дума за еднояйчните близнаци, които живеят по-дълго о двуяйчните, а вторите пък – по-дълго от останалите хора, уточняват американски учени от Вашингтонския университет.

Дейвид Шероу и Джеймс Андерсън направили проучване на архивни данни от Дания за края на 19-то и началото на 20-то столетия и оценили продължителността на живота сред 3 хиляди двойки близнаци. Оказало се, че възрастта на еднояйчните близнаци до момента на смъртта им се отличавала спрямо средностатистическите показатели за общото население на Дания.

Учените обясняват откритата тенденцията с образуваната социална връзка между кръвните роднини. Тази връзка е подобна на брачната обвързаност, само че в случая за здравето и състоянието на другия се грижи не сексуалният и брачен партньор, а братът или сестрата. Той може да обезпечи както морална, така и материална подкрепа на другия, а какво повече е нужно за щастлив живот?