Такова е твърдението на специалисти от университета в Айова, които стигнали до извода чрез анкета с участието на 1600 студенти. Участниците трябвало да отговарят на въпроси за социалната мрежа.

Оказало се, че използването на Facebook за общуване и социална подкрепа помагало на много от тях да получават по-добри оценки. Според учените, ако студентите са привързани към приятелите си, те са предани и на учебното си заведение, а това е много важно за академичната успеваемост, съобщава Prothom Alo.

Учените оценили извършеното чрез Facebook въобще и в условията на многозадачност. И установили, че някои функции на социалната мрежа, като размяна на линкове или общуване с приятели, са свързани с добрата успеваемост. Много родители смятат, че ако детето им губи по-малко време за Facebook, успеваемостта му ще се повиши. Според учените обаче, това мнение е погрешно.

Не посещението на сайта, а това защо студентите го правят, влияе на успеваемостта. Тоест лошите оценки при детето, прекарващо прекалено много време във Facebook, нямат отношение към социалната мрежа. По всяка вероятност такива оценки са следствие на проблема със самоконтрола. Ако такъв студент престане да използва Facebook, той ще започне да отвлича вниманието си върху нещо друго.

Единственото, което учените съветват родителите, е да развиват у децата си навици за самоконтрол.