д-р Райна Томова

Д-р Райна Томова завършва Медицинския университет в София през 1993 г.
Има придобита специалност по вътрешни болести, както и допълнителна квалификация в областта на клиничната хомеопатия. Има две магистърски степени от френски университети (съответно в Нант и в Монпелие).
Д-р Томова е привърженик на холистичния подход в медицината, който разглежда пациента като едно неделимо цяло, а не като сбор от отделни системи, симптоми и заболявания. В своята практика тя съчетава хомеопатия, фитотерапия, нутритерапия, апитерапия и други природосъобразни методи на лечение с възможностите на съвременната медицинска наука.
Д-р Райна Томова е хоноруван преподавател в Медикобиологичния департамент на Нов Български университет. 
Тя има редица публикации в популярни и специализирани печатни издания.
Повече информация за д-р Райна Томова и нейните методи на лечение можете да получите на личния й сайт:www.homeopatiazateb.com