Колко е мъдър човек в постъпките си, в оценките и решенията – всичко това до голяма степен се опира на индивидуалните особености в работата на различните отдели на главния мозък, твърдят американски учени от Медицинското училище в Сан Диего в статия, публикувана в списание Journal of Psychiatric Research.

Предшестващи изследвания доказали, че индивидуалното ниво на мъдрост зависи от това доколко ярко са проявени в характера на човека шест основни личностни качества: просоциално поведение (емпатия - съпреживяване, алтруизъм, способност за работа в екип), прагматично отношение към живота (умение да планираш и действаш по план, да приемаш правилни решения в зависимост от ситуацията), способност да контролираш емоциите си, оценка на собствените постъпки и разбиране на скритите мотиви, толерантност към другите и различните, способност за ефективно действие в променящи се условия.

Всяко от тези качества е свързано с определена област на мозъка, както и с индивидуалната специфика на предаване на сигнали между невроните. Например – нивото на просоциално поведение се регулира от префронталната кора, отговаряща за сложните психични процеси. Други качества се контролират от различни отдели на префронталната кора и лимбичната система на мозъка, както и от мозъчна амигдала.

Авторите на статията са разработили нова скала за измерване на индивидуалното ниво на мъдрост, отчитайки невробиологичните основи на това сложно понятие. Те тествали системата върху 524 мъже и жени на възраст между 25 и 104 години - повечето от тях с високо ниво на образование.

Учените предлагали на участниците различни твърдения, а те трябвало да преценяват – доколко са съгласни или несъгласни с тях, по скалата от едно до пет. Така успели да измерят степента на изразеност в характера на всеки участник на пет от шестте основни качества, определящи мъдростта.

Благодарение на скалата можем да изучаваме как се променя нивото на мъдрост при човека през целия му живот, както и да разберем по-добре как това зависи от функциите на мозъка, отбелязва ръководителят на екипа Дилип Джест.