Широката усмивка помага по-лесно да разпознаем човека, твърдят британски психолози, стигнали до извода по пътя на експеримент.

Учените използвали снимков материал на различни хора и установили, че усмивката помага както за свързването на две снимки на един и същ човек, така и при разпознаването на двама различни човека. Предполага се, че знанието за тази особеност ще помогне да се подобри системата за идентификация на гражданите, пишат учените в спсание British Journal of Psychology.

Лицата на хората носят в себе си голямо количество важна за събеседника информация – за пола, възрастта, както и за настроението или дори за наличието на психични разстройства. Нещо повече, лицето е основен начин да опознаем човека. Въпреки това, изследванията показват, че правилното охарактеризиране на човека по негова снимка – като например съпоставяйки две изображения на едно и също лица, не е така просто.

Мила Милева и Майк Бъртън от Йоркския университет провели експеримент, по време на който на 40-те участници в него показвали 60 двойки фотографии. На тях били изобразени или двама различни човека, или един и същ човек - с неутрално изражение на лицето или с усмивка. Участниците трябвало да решат дали на снимките е един и същ човек или са различни хора.

Станало ясно, че усмихващото се лице повишава не само точността при съпоставяне на две изображения на един и същ човек, но и позволява по-добре са бъдат различени двама души. Такава находка може да подобри много системата на паспортен контрол и всякаква друга идентификация на гражданите, смятат авторите.

Психологичните изследвания, изучаващи обработката на емоции нееднократно показвали, че положителните емоции – като радост или удивление, се разпознават от хората много по-добре от отрицателните. Това важи както за определяне на емоциите в ранна детска възраст, така и при използване на периферното зрение.