Хипократ сравнява психиката с водата, по-точно, с преобладаването на един от видовете течности в тялото - кръв, жълта жлъчка, черна жлъчка или лимфа. Руският професор от Института по експериментална медицина Виктор Клименко обяснява защо в тази теория има здраво зърно, въпреки че изглежда странно.

Какво е темперамент?

Темпераментът всъщност е скоростта, силата и стабилността на нервната система. Павлов открива, че всеки човек има определен тип нервна система - тя е вродена и не може да се промени през целия живот.

За това отговарят системите за възбуждане и задържане. Тяхната особеност и взаимовръзка определят как човек ще реагира на стреса, ще премине от един вид дейност към друг и ще изгради отношения си с други хора.

Как съвременните типове темперамент се свързват с теорията на Хипократ

Професор Клименко обяснява за характеристиките на хората с различни типове темперамент и какво е имал предвид Хипократ.

Сангвиникът (преобладаването на кръвта, според Хипократ) е стабилен тип темперамент. Сангвиниците са спокойни и уравновесени хора, които лесно преминават от един вид дейност в друг.

Меланхоликът (преобладаването на черната жлъчка, според Хипократ) е нестабилен тип темперамент. Такива хора са емоционални, неуравновесени, лесно изпадат в тъга и апатия. Но поради чувствителността си, те могат да станат велики творци - художници, музиканти, писатели.

Холерикът (преобладаването на жълтата жлъчка, според Хипократ) е нестабилен тип темперамент. За холериците са характерни емоционалните изблици, като те бързо превключват от едно нещо към друго, но и бързо губят интерес към всичко.

Флегматикът (разпространението на лимфата, според Хипократ) е стабилен тип темперамент. Флегматиците са спокойни, хладнокръвни и при това трудно превключват.