Усмивката разкрасява жената по-добре от грима, доказаха американски учени от Йейлския университет. В психологията излъчването на лицето е важно най-вече за изключване влиянието на голям брой социални стереотипи, които нашият мозък ползва при оценка на другите.

В серия експерименти с групи мъже на възраст между 25 и 45 години учените убедително доказали, че съответстващата на ситуацията усмивка е много по-привлекателна от професионалния макиаж. Участващите в експеримента 114 мъже трябвало да оценяват привлекателността на жени, основавайки се на техните снимки в една и съща обстановка.

Били подготвени 2 типа снимки на 20 жени на същата възраст – между 25 и 45 години. Първата серия била с неутрално изражение на лицата с професионален макиаж, а втората – изразяваща искрената емоция на радост, но без грим. И в двете серии дамите били с една и съща прическа.

Мъжете оценявали привлекателността по десетобалната система. Общата оценка по привлекателност в първата серия снимки – с грим, била 6,86 бала, а с усмивка без макиаж – 7,81 бала. Което е статистически значима разлика.

Коментарът е излишен.