Бързо вдигнатата от пода паднала филия не е опасна. Така са ни учили, така сме свикнали и ние да се успокояваме, успокояваме по този начин и децата си. Доколко наистина това е безопасно провериха американски микробиолози от Рутгерския университет .

Те взели 4 различни продукта – диня, хляб, филия с масло и лепкави бонбони, като последователно ги „изпускали“ върху 4 различни повърхности – килим, фаянсови плочки, дървено и керамично покритие. Всяка от тези повърхности била заразена с подбран коктейл, съдържащ Enterobacter aerogenes – факултативно патогенна бактерия, далечен роднина на салмонелата. Продължителността на контакта на хранителния продукт със замърсената повърхност в едни от случаите не превишавала и секунди, а в другите – стигала до 5 минути.

Резултатите от последвалия лабораторен анализ на падналата храна били в две посоки. От една страна били получени косвени потвърждения на правилото за петте секунди, а именно – степента на инфектиране на продуктите с бактерии зависела до голяма степен от продължителността на контакта. От друга страна скоростта на предаване зависела и от материала на замърсената повърхност, като най-безопасен се оказал… килимът! Скоростта зависела и от влажността на падналия хранителен продукт. Най-лесно заразима била динята – бактериите буквално се лепели по „изпуснатото“ резенче.

Независимо от това, че правилото на петте минути работи частично, на някои бактерии е възможно да са им достатъчни и части от секундата, за да „кацнат“ на падналия сладкиш, подчертават в изводите си учените.