Горещите, импулсивни мъже, които първо действат, а после задават въпроси, не се срещат единствено в сюжетите на полицейските драми и уестърните от миналия век. Нови изследвания показват, че такова поведение е напълно реално.

Доказали го американски специалисти от Калифорнийския технологичен институт, като проверили хипотезата, според която високото ниво на тестостерон при мъжа влияе върху вземането на решения и ги кара да се опират повече на интуитивните съждения.

Част от истината е в това, че мъжете, получаващи допълнителни дози тестостерон, по-зле се справяли с когнитивните тестове - предимно математически задачи, отколкото групата, получаващи плацебо.

Това изследване е едно от най-мащабните по рода си – в него участвали 243 мъже, подбрани по случаен признак.

Тестостеронът или препятства стандартния психологически процес за „проверка“ на работата на мозъка, или засилва интуитивното чувство, което ви внушава нещо от рода на „Аз съм определено прав!“, коментират резултатите от изследването неговите автори в статия, публикувана в списание „Психологическа наука“.