Сънищата могат да бъдат комбинация от фрагменти от много житейски преживявания и също така могат да помогнат за предвиждане на бъдещи събития, показват изследвания на американски учени от Университета Фурман.

Списание Sleep публикува доклада за работата на невролозите, опитващи се да разберат същността на сънищата. Един от изводите, направен от експертите, е, че сънищата са отражение на функцията на тялото да обработва паметта. Според авторите на изследването сюжетите на сънищата, които хората виждат, до голяма степен се основават на информация, запазена от паметта от миналото. Но сънищата могат да съдържат и предупреждения за бъдещето.

Мечтите са резултат от процес, който често съчетава фрагменти от много житейски събития и предвижда бъдещи събития, казва водещият изследовател по проекта, д-р по когнитивна неврология Ерин Уамсли.

Учените тествали 48 студенти, които спели в лабораторията. През нощта участниците били събуждани до 13 пъти, за да говорят за своите преживявания по време на заспиване, REM сън и NREM сън. На следващата сутрин участниците определяли какво в реалния живот е послужило като източник на техните сънища.

Учените са стигнали до извода, че при формирането на сънищата мозъкът използва памет от няколко източника едновременно - събитията от настоящия живот, както и случилото се в миналото. Съставяйки един сценарий от тях, той може да създаде и продължение, което е един вид предсказание за бъдещето. В същото време учените заявяват, че бъдещите събития, които могат да се видят насън, рядко имат реалистична форма.