Срамът изпълнява важна роля в поддържане на нашите връзки в социума и работи също като другите защитни механизми, които предотвратяват от физически увреждания, открил международен екип учени.

Колкото повече ви ценят хората, с които живеете като бизнес или романтични партньори - било като опитен ловец, забележителен съюзник, надежден приятел, полезен роднина или опасен враг – толкова по-голям е социалният ви авторитет. И чувството на срам тънко регулира този баланс.

Нещо повече – без срам няма да има общество. Функцията на болката е да ни попречи да увредим собствените си тъкани. Функцията на срама – да попречи да повредим социалните си връзки, както и да ни подтиква да ги „мотивираме“, обяснява своята нова концепция еволюционният психолог Даниел Днайзър от Калифорнийския университет в Санта Барбара.

Според учените силата на срама може да ни принуди да се държим в определени ситуации по „приемлив начин“. Тя е заставяла нашите архаични прадеди да се развиват културно. Предците ни са живеели в малки социални групи, които ловували и живеели заедно. В този свят техният живот е зависел в голяма степен от другите, затова било крайно важно да поддържат добросъседски отношения със съплеменниците, коментира антропологът Джон Туби.