Раковата клетка е способна да се адаптира и изменя метаболизма си, за да може успешно да расте и се размножава. Но ако ние се научим да моделираме нейната обмяна на веществата, подкиселявайки вътреклетъчната среда, ще стане възможно да преустановим канцерогенезата, обещават американски учени от Онкологичния център Мофит и от Мерилендския университет.

Заедно със свои испански колеги те изучили как влияе нивото на киселинност в раковата клетка на нейния ръст и деление. Опирайки се на данните, получени от предишни биохимични анализи, учените разработили специални изчислителни модели, с помощта на които да оценяват как се променят почти 2000 метаболитни фермента в зависимост от pH вътре в раковата клетка.

Оказало се, че процесите на растеж и деление се извършват успешно само в алкална среда, докато киселинната – обратно, ги забавя. Изхождайки от получените резултати, учените начертали стратегия с целево подкисляване на раковите клетки.

Експерименталното тестване на тази стратегия в раковите клетки на млечната жлеза показало висока ефективност, особено в случаите с агресивна форма на рака.

Учените планират провеждането на допълнителни изследвания по безопасността на новия многообещаващ метод.