Употребата на по-голямо количество сол е свързано с увеличен риск от преждевременна смърт, доказаха американски специалисти от Женската болница към Бостънския университ.

В дългогодишното им изследване участвали 2974 души на възраст между 30 и 54 години със слабо повишено кръвно налягане. Количеството употребявана от тях сол се определяло с помощта на различни методи, сред които и анализи на урината, събирани в продължение на 24 часа за няколко дни. Това позволило по-точно да определят нивото на постъпващата в организма сол. Състоянието на участниците било проследявано в продължение на 24 години, през което време починали 272 души.

Оказало се, че има пряка зависимост между количеството употребявана сол и риска от смърт. Най-безопасен бил диапазонът от натриев хлорид 1200-9000 милиграма дневно. Учените посочили, че в някои други научни разработки, в които кривата на зависимостта приемала J-образна форма – тоест ниските нива на солта уж също повишавали риска, се използвали методи, водещи до сериозни грешки в измерване нивото на натриевия хлорид.