Остротата на болката намалява, когато човек е изложен на ярка светлина, твърдят учени от университета Макгил, които доказали това с помощта на оптогенетика. Учените въздействали със силна светлина върху невроните на мишки. Те смятат, че този метод ще замени опиоидните анелгетици, за които е известно, че предизвикват зависимост, съобщава UPI.com.

За изследването специалистите използвали особен вид мишки. Периферните неврони (ноцицептори Nav 1.8+) при такива гризачи отделяли белтъците, реагиращи на светлината. Светлината потискала чувствителността към прикосновение и висока температура.

Ярката светлина облекчавала болката, според изследователите. В бъдеще учените планират да използват безвреден вирус, който ще може да направи човешките неврони по-светочувствителни. Изпитанията върху хора обаче няма да започнат много скоро.