Едва ли подозирате към какви последствия за организма води едно обикновено ухапване от комар. Е, американски учени от медицинския колеж Бейлор установили, че ухапването от комари предизвиква редица необичайни имунни реакции.

Опитите си учените направили върху гризачи, на които посадили човешки клетки и тези клетки се превърнали в цели компоненти от човешката имунна система. Животните били подложени на ухапванията от четири комара.

След шест часа, денонощие и седмица от опитните животни се вземали за анализ кръв, слюнка и тъкани. Резултатите от анализите се сравнявали с данни от контролната група животни, които не били ухапвани.

Оказало се, че при ухапваните животни се забелязала активация на цитокините, отговарящи за имунния отговор, и активация на Т-клетките помощници – важни за противовирусните и алергични реакции.

Описаните изменения се съхранявали в седемдневен срок и засягали кръвта, кожата и костния мозък.