Сред психолозите битува мнението, че проявите на волеви самоконтрол имат свой предел, чието превишаване заплашва с преумора и нервно изтощение.

Ако обаче вярваме на новото изследване на международна група учени, не бива да недооценяваме пластичността на нашата психика. Тестването на човешките способности за самоконтрол било проведено в много лаборатории по света – в Австралия, Белгия, Канада, Индонезия, Швеция и САЩ. В тях над 2 хиляди участници изпълнявали една и съща тестова задача, състояща се от две части.

Най-напред участниците трябвало да кликват върху бутон при появата на ключов стимул и да игнорират останалите. При това задачата за някои от участниците била усложнена с въвеждането на допълнителни условия, което по замисъл трябвало да ги доведе до изтощение. Във втората част от експеримента участниците трябвало да решават задача за вниманието.

Очаквало се „изтощените“ от тях да изпълняват втората задача много по-зле. Но това не се случило.

Авторите на изследването призовават колегите си да преразгледат класическото си становище за изтощаемостта на волевия самоконтрол