Сънят е една от най-големите мистификации сред всички процеси в човешкия организъм. В продължение на столетия разшифроването му е задънена улица за лекари, учени и еволюционни биолози. По какъв начин, например, сънят ни помага да се възстановим след боледуване? Списание  Brain, Behavior and Immunity публикува наскоро впечатляващи и обосновани отговори на този въпрос.

Ново изследване на учени от Харвардското медицинско училище върху животни показва, че сънят може частично да регулира няколко имунни протеини -  този сложен протеинов комплекс се нареча инфламазома NLRP3. Инфламазома действа в качеството на универсален чувствителен механизъм, който задвижва каскада от реакции на други имунни молекули в отговор на възпаление или инфекция.

В серия експерименти учените демонстрирали как след недоспиване или безсъние, или под въздействието на токсините от бактерии инфламазома активира възпалителните молекули интерлевкин-1 бета, медиатор на възпалението, който предизвиква също и дълбок сън.

Резултатите от изследването показват, че животните, лишени от този защитен имунен комплекс, също страдат от тежки нарушения на съня. Наблюденията на учените говорят още и за това, че групата на тези регулиращи белтъци може да играе еволюционна роля в качеството на гарант за мозъчното здраве и поддържането на жизнен стил, нивелиращ последствията от безсъние и инфекции.

Ако изводите, че инфламазома действително е критичен регулатор на съня, се повторят и в следващи изследвания, учените ще успеят да разработят ефективни методи за терапия на хроничните разстройства на съня, както и на нарушенията на съня, които са следствие от други заболявания.