Специалистите от компания Insilico Medicine смятат за необходимо създаването на по-подробна и удобна класификация на процесите в нашия организъм, случващи се при стареене. Аргументацията им е описана в публикация в списание Frontiers in Genetics. В нея авторите пледират за внасяне на съответстващи изменения в Международния статистически класификатор на заболяванията и проблемите, свързани със здравето (МКБ-11), който се очаква да бъде задействан през 2018 година. Генералният директор на компанията Алекс Жаворников и колегите му твърдят, че това допълнение може да създаде прецедент за класифициране на стареенето като заболяване.

Някои демографи, геронтолози и други учени обаче смятат, че инициативата е спорна. Но в крайна сметка учените се обединяват около това, че класифицирането на стареенето като болест ще помогне да се насочат ресурси за изследване на процесите на стареене и това ще помогне да се намалят последствията от патологичните процеси, свързани с възрастта. Жаворников твърди, че нововъведението ще бъде полезно в дългосрочен план. Стареенето е многофакторен процес, който води до загуба на много функции и до развитие на много широк спектър заболявания. А новата класификация ще помогне да се измести фокуса на биомедицината от лечението към профилактиката им, надява се ученият.

В крайна сметка това ще помогне за създаването на нови бизнес казуси пред фармацевтичните компании, като им позволи да се съсредоточат върху изследвания и разработки в тази важна област.