Когато преди години години д-р Емото Масаро пристигна в България, неговата книга „Посланията на водата“ вече беше хит и у нас. Проучванията на нестандартния японски учен и мислител в тази област продължиха. Съпровождаха ги гостувания в различни страни, лекции пред почитатели, семинари.

Японският учен твърди, че у нас го привлича не само великолепната природа, но и връзката с почитатели и колеги, които споделят идеите и целите на живота му. По време на научна конференция той показа филм за тайните водата, богато илюстриран с примери от неговата изследователска работа и разнообразни опити за нейното изучаване.

Масаро Емото смята, че Бог е създал водата, за да изпрати своето послание към хората.

И илюстрира твърдението си с Картината на Микеланджело „Сътворението на Адам“, където в протегнатите ръце между Създателят и Адам е водата.

Седемдесет процента от повърхността на планетата Земя са покрити с вода, толкова е и съотношението на живителната течност в тялото на възрастния човек. Ясно е, че водата е това, без което човешкото съществувание е невъзможно. Но какво още е за нас течността, която учените обозначават с H2O?

Водата е най-важният източник на живот на нашата планета, затова качеството и количеството й ще продължават да са от основно значение за всички форми на живот.

Качеството на водата – тази, която е в нашето тяло и онази, която е отвън, в природата, влияе пряко на човешкия живот. Но човек със своите емоции, мисловни послания, думи и музика може да променя молекулярната структура на водата.

-          Как?

-          Необикновената пластичност на водата дава възможност физическата й форма да се „наглася“ спрямо средата, в която е поставена. Ние обаче знаем вече, че се променя и молекулярната структура на водата, което става под въздействие на енергията или вибрациите на околната среда. Тоест водата не само има способността да отразява околните предмети, но да отразява и молекулярното състояние на нещата.

Д-р Емото илюстрира тези промени със снимки, направени след замразяване на капчици вода, които изследва с помощта на микроскоп с тъмни филтри и фотокамера.

Тези снимки показват невероятната способност на водата да отразява всяка наша емоция и мисъл, сякаш е живо същество. Напълно ясно е, че водата лесно се влияе от вибрациите и енергията на заобикалящата я среда, както и че дава ясни образи за токсичността, замърсяването и чистотата на средата.

Водата, взета от различни източници и места на земната повърхност показва удивително разнообразие. Тази от девствени планински извори и потоци има красива и стройна геометрична структура на кристалния си строеж, докато структурата на замърсената и токсична вода от индустриалните райони, както и застояла питейна вода от тръбопроводи и водоеми е разкривена и разкъсана.

- Как човек влияе и променя водата?

- Водата отразява човешкото съзнание, като попива злобата, завистта и стреса, затова когато след такова натоварване с отрицателни влияния попадне в организма ни, тя е почти мъртва. Информационния боклук също трови водата, натрупвайки се в нейната памет. Това може да накара водата дори да „полудее“.

- Има ли начин да върнем водата „към живота“?

- Да, защото едно от уникалните й свойства е в това, че може да се пречиства. И да се оттърси от боклука, натрупан в нея чрез изпаряване. По време на този процес тя възстановява първоначалната си структура и се връща към живот.

Водата може да бъде повлияна и от нашите мисли и думи. Когато човек изпраща добри мисли към водата, благославя я и казва „благодаря“, качествата й се подобряват и тя му отвръща с положително въздействие.

Неслучайно всяка от световните религии приема водата като средство за пречистване. При изследването на светена вода се вижда, че молекулата й е с красива, правилна форма на шестоъгълна звезда, докато молекулата на чешмяната вода е с хаотична и неправилна форма. Светената вода няма само символично значение, а и благотворно енерго-информоционно въздействие върху състоянието на човека.

-          Какъв е пътят да станем по-добри чрез водата?

-          Опитите ми показаха, че само с добри мисли и послания ние можем да променим към добро и самите себе си, и света около нас.

Аз вярвам в силата на благодарствената молитва, казана преди ядене. Тази практика идва още от древността, когато на приготвянето на храната се е гледало като на свещенодействие. А какво е храната? Вода има и в месото, и в зеленчуците, и в житните храни... Смея да твърдя също, че с недоброто си поведение и отношение към хората един обикновен продавач в хранителен магазин може да повлияе така на храната, която продава, че молекулите в нея да се преструктурират в болестотворни форми. Но когато волно или неволно тази хармония се наруши, кратката молитва по удивителен начин може да пречисти създаденото негативно поле.  

-          Промени ли се Вашето лично поведение към водата?

-          Разбира се. Когато съм сам, преди да отпия аз казвам на водата „Благодаря” и „Обичам те”. Ако около мен има други хора и е неудобно да произнасям на глас тези думи, аз просто ги казвам наум и пращам посланието си мисловно.

Освен това на всеки десети път преди да отпия аз казвам още „Съжалявам” и „Прости ми”. Защото аз също нося отговорността за това, което човечеството е направило за замърсяване на водата по нашата планета Земя.

Неслучайно се оказа, че най-красивите кристали се изписват при произнасяне на думите „Любов” и „Благодаря”. Вярвам, че Бог е създал водата, за да изпрати своето послание към хората: да се обичаме и да бъдем добри. Когато отдадем благодарност на водата, тя се превръща в любов. Замисълът е тази верига да бъде непрекъсната.

Д-р Емото смята, че децата са тези, които могат и ще променят света към по-добро. Затова докато са малки, необременени, с чисти души и съзнание те трябва да бъдат обучени в правилно отношение към животворната течност. Японският учен има и специален проект, който кръщава „Емото кидс проджект”. Стремежът ми е да предам цялата информация за водата, до която съм достигнал, на децата, защото съзнанието им е изключително чисто и приемат директно знанието за нея, казва той. 

- Как Вие лично се ползвате от качествата на водата?

- Никой не е в състояние да използва на 100% качествата й. Аз просто започнах да я приемам като вестител на Бога.

- Това ли е Вашата формула?

- Да, това е. Не задължавам никого да я приеме, но се надявам и другите да започнат да я ползват всеки ден.

Д-р Масару съветва да прилагаме три прости неща, с които да постигнем лично здраве и баланс, както и хармония с цялата планета.

Първото е да пием „добра“ вода, която лично сме „облагородили“ с думите си. Второто - да слушаме хубава музика, такава, която е в състояние да повдигне духа ни и да въздейства на водата към пречистване. И трето, да бъдем позитивни и да се обичаме.

 

Това интервю е взето от японския учен по време на негово гостуване в България през 2009 година и публикувано в списание „По-здрави“.

Думите на Масару Емото звучат с особена сила и днес, когато природата ни наказва безмилостно за прегрешенията срещу нея.

Магдалена Видева