Преди сън правете списък на задачите за следващия ден, иначе неспокойните мисли за това, което не е свършено, няма да ви позволят да се наспите. Това съветват американски специалисти по психология и невробиология от Бейлорския университет, резултатите от чието изследване са публикувани в списание Journal of Experimental Psychology.

В съвременния живот постоянно си правим мислено списъци за задачите в близко бъдеще. Тези списъци непрекъснато нарастват, карайки ни да се тревожим за незавършените задачи, и то особено преди сън, пояснява целта на изследването ръководителят на екипа Майкъл Скълин. Повечето хора непрекъснато превъртат в главата си недовършените задачи от своя списък, затова решихме да проверим простичкото пренасяне на този списък върху хартия, обяснява Скълин. 

В експеримента им участвали 57 студенти, които трябвало да пренощуват една от нощите по време на учебната седмица не в дома си, а в специална лаборатория по изучаване на съня. Участниците били разделени на две групи. Пет минути преди сън едната група трябвало да записва задачите, които трябва да извърши или довърши в близките няколко дни, а другата група - да състави списък на вече изпълнените задачи. Учените следели участниците със специално оборудване доколко бързо заспиват и как спят през нощта.

Резултатите показали, че студентите, които преди лягане записвали всичко, което им предстои, заспивали значително по-бързо от другите, които записвали свършеното вече от тях. И колкото по-пълен и подробен бил списъкът за следващия ден, толкова по-бързо заспивали и по-здраво спели участниците.

Писмено съставените списъци за предстоящите задачи им помага да систематизират, уточнят и определят първостепенните и второстепенни цели. В резултат на това се случва освобождаване от безпокоящите мисли, свързани с неизпълнените задачи и нивото на тревожност се понижава, обясняват учените.