От човешките имунни клетки (Т-клетки) може за три седмици да се направят работещи неврони, добавяйки само четири белтъка. Това открили специалисти от Медицинското училище към Стандфорския университет. Превръщането става вследствие процеса на трансдиференциране, обясняват учените.

Според тях има и друг метод за получаване на нервни клетки. Клетките на кожата например, може директно да се преобразуват в неврони. Само че за това клетките, получени с помощта на биопсия, трябва да се отглеждат в лаборатория в продължение на определен период от време, докато количеството им се увеличи. А през това време може да възникнат генетични мутации. Затова новият начин е по-прост и по-ефективен.

Както е известно, имунните клетки циркулират активно в кръвта. От един милилитър свежа или замразена кръв се образуват 50 хиляди неврона. Методът дава възможност за изучаване на такива разстройства, като шизофрения и аутизъм.

Невроните, получени от имунни клетки, не са идеални. Те, например, не могат да формират синапси (съединения) едни с други. Въпреки това те изпълняват основните функции на нервните клетки. Учените се надяват да усъвършенстват техниката.