Походката е уникален опознавателен знак, който може да предскаже психичното състояние и поведението на човека, пише списание Royal Society Interface. Изводът е на международен екип учени, според които всеки от нас има своя „индивидуален двигателен подпис“ (ИДП). Той се състои от такива основополагащи елементи, като скорост на ходене, линия на изместване на центъра на телесната маса, дължина на крачката. И колкото по-голяма е приликата в ИПД между отделните хора, толкова по-голяма е вероятността те да си допаднат.

За това говорят резултатите от експеримента-игра в дублиране или т.н. ефект на огледалото, по време на която участниците трябвало да имитират придвижването един към друг. Това било достатъчно, за да се подобрят междуличностните отношения при тях.

Учените смятат, че походката е ключ към разгадаване на цял ред психоемоционални процеси. И в недалечно бъдеще ще стане възможно използването на ИПД като диагностичен критерий за здравето на човека, уверени са те.