Сърдечните заболявания са водещата причина за смърт в света през последните години, според Американската сърдечна асоциация. По време на сърдечен удар или инфаркт на миокарда, блокирането на артерия и свързаното с това лишаване от кислород причинява масивна смърт на сърдечните клетки, увреждане на кръвоносните съдове и възпаление.

Новата разработка, представена от екип учени в списание ACS Biomaterials Science & Engineering, представлява пластир с малки изкуствени кръвоносни съдове, който подобрил възстановяването от миокарден инфаркт при плъхове и свине.

Ке Ченг и колегите му първо разработили сравнително лесен за направа предварително васкуларизиран сърдечен пластир, който съдържа инженерни микросъдове във фибринов гел с добавени сърдечни стромални клетки. Когато се имплантират на плъхове след миокарден инфаркт, клетките в пластира секретират растежни фактори, които карат сърдечния мускул и кръвоносните съдове да растат.

След това учените имплантирали сърдечния пластир на плъхове, които наскоро са претърпели инфаркт. Четири седмици по-късно плъховете с пластира имали по-малко белези, увеличен сърдечен мускул и подобрена сърдечна помпа в сравнение с нелекуваните плъхове. Подобни ефекти били открити и при тестване при свине.