Това твърдят американски специалисти от университета в Охайо, които стигнали до извода по пътя на експеримент. В него участвали 82 студенти, които получавали или по 1000 мг парацетамол или плацебо.

Учените им показали по 40 снимки с различна емоционална окраска – от крайно отблъскващи до необикновено приятни. След преглед на всяка от снимките участниците трябвало да оценяват доколко положително или отрицателно възприемат видяното и какво чувстват след това.

Резултатите показали, че емоционалните реакции значително се притъпяват при участниците, които пиели парацетамол, за разлика от тези, приемащи плацебо.

По време на експеримента други 85 студенти били подложени на експеримент. Те трябвало да преценяват до каква степен в снимките присъства синият цвят. Оценката за цветовото съдържание била почти еднаква при всички участници, независимо от пиенето на парацетамол.

Вместо да работи като обезболяващо, парацетамолът може да се разглежда като универсален „инхибитор“ на емоции, смята ръководителят на изследването Джефри Дюрсо.