Пигментният ретинит е наследствена загуба на зрението, свързана с генетични дефекти. Те водят до разрушаване на фоторецепторите в ретината на очите, които осигуряват функционирането на периферното и нощно виждане.

От това заболяване, което с времето води до загуба на зрението, страдат средно 1 на 4000 души. И макар генната терапия да показва напредък в лечението на пигментния ретинит, тя се усложнява от това, че дефектите, свързани с устройството могат да са в 67 гена и всеки от тях да изисква специална терапия.

Американски учени от Колумбийския университет показаха как загубата на зрение вследствие пигментния ретинит може да  бъде забавена чрез „препрограмиране“ на метаболизма на фоторецепторите в ретината. Изследването им върху мишки е нов подход към лечението на пигментния ретинит, в което терапията е насочена към отстраняване на аномалиите в метаболизма, а не към генетичния дефект, провокиращ заболяването.

Необходими са допълнителни изследвания, за да изучим по-мащабно необикновените възможности на метаболитното препрограмиране, което е много вероятно да се използва за лечение не само на различните форми на пигментен ретинит, но и на дегенерация на ретината, отбелязват учените.