Човешкият организъм не може да върне загубата на слуха. На природата обаче е известен механизъм за регенерация, който би позволил решаването на този проблем, предава Medical News Today.

Този механизъм работи например при птиците. Често загубата на слух е предизвикана от увреждане на сензорните клетки в ухото. Те улавят вибрациите и ги трансформират в електрически сигнали, разбираеми за мозъка.

Учените открили група епидермални растежни фактори, стоящи зад процеса на регенерация. Епидермалният фактор на растежа активира и стимулира стволовите клетки във вътрешното ухо. Характерно за стволовите клетки е способността им да се превръщат във високо специализирани сензорни клетки под въздействието на растежни фактори - в случая епидермален постижения фактори.

В центъра на изследването е и особен рецептор - ERBB2. Той се намира на повърхността на стволовите клетки. Специалистите успели да активират ERBB2. И това задвижвало процес, водещ до активиране на стволовете клетки, от които в последствие се образуват специфичните сензорни клетки.

На теория това би върнало на човек слуха. Остава да бъде потвърдено и от практиката.