Американски невробиолози откриха област в париеталната кора на главния мозък област, отговарякща за духовните преживявания. Изследванията са на учени от Йейлския и Колумбийския университети, а резултатите от тях са публикувани в списание Cerebral Cortex.

Става дума не само за религиозните чувства, а за по-широко понятие – усещания за величието на света, за своята самота в него, своята неповторимост, за връзката на всичко около нас с нещо много по-могъщо и за други духовни просветления.

Учените поканили 27 млади хора да си спомнят за такива моменти в живота си и да ги опишат. Седмица след това на всеки от участниците с неутрален глас прочели написан от неговата ръка текст, посветен на духовните му преживявания. При това следили за промяната на активността в различни области на мозъка в режим на реално време с помощта на метода на функционален магнитен резонанс.

Въпреки че опитът при всички участници бил различен, учените обърнали внимание на това, че в момент, когато младите хора отново си спомняли и преживявали своето прозрение, в левия долен париетен лоб, отговарящ за самосъзнанието и връзката с други хора, възниквал съвсем същият сценарий на невронна активност. В същото време в две други зони на мозъка - средното таламусно ядро и каудатното тяло, отговарящи за обработката на сензорната информация и емоциите, активността - обратно, се понижавала. Такъв синхрон свидетелства за съществуването на единен „ невробиологичен дом“ за духовни преживявания, смятат учените.

Духовните прозрения са мощни състояния, оказващи огромно влияние върху човешкия живот, отбелязва проф. Марк Потенца от изследователския екип. Разгадаването на небиологичните основи на такива състояния може да помогне да разгадаем и каква роля играят те в устойчивостта на човека към психичните разстройства и различните зависимости, както и във преодоляването им.