Сепсисът е една от лидерстващите причини за смърт – всяка година от сепсис умират повече хора, отколкото от инсулт и Алцхаймер взети заедно. Тази печална статистика е свързана с много бърз процес на преход от локална инфекция към системен възпалителен отговор и множествена органна недостатъчност.

Сепсисът започва с попадане в кръвта на такива възбудители, като стрептококи, стафилококи, пневмонококи или чревна пръчица. Това предизвиква възпаление не само в отделния орган, но и в целия организъм. Нормално за имунната ни система е от самото начало да се противопостави енергично на този процес, но често се случва механизмът да блокира.

В ново изследване на американски учени от Медицинския център на Колумбийския университет върху мишки идентифицирали две микроРНК (miR-221 и miR-222), произвеждани в имунните клетки при продължително възпаление. Тези микроРНК нарушават експресията на възпалителните гени и потискат имунния отговор в организма.

По-късно това било потвърдено и при хора – в кръвните образци на всички 30 хоспитализирани пациенти с подозрение за сепсис били открити високи нива на miR-221 и miR-222. При тези пациенти се наблюдавали също и признаци на имунопотискане и множествена органна недостатъчност. Според учените тези две микроРНК са надеждни биомаркери, благодарение на които може предварително да се предскажат какви пациенти се намират в рисковата зона и незабавно да започне интензивна терапия.