Макар и да сме още далеч от възможностите за телепортиране заради несъвършените технологии, физически сме напълно готови за такова радикално „пътешествие“, съобщава списание Neuron.

Как телата ни ще отреагират на транслацията от една точка в пространството на друга? На този въпрос се опитали да отговорят невробиолози от университета Дейвис в Калифорния. Учените изяснили въпроса готов ли е за телепортация човешкият мозък. И отговорът бил положителен.

Новите данни противоречат на болшинството неврологични модели и напълно оспорват общоприетото мнение, че човешкият мозък (съзнание) го заплашва опасност безвъзвратно да се „разпадне“ на отделни елементи.

Изглежда обаче, че нашият мозък е способен да съхранява определена навигационна информация, дори и ако го разглобят и съберат отново на молекулярно ниво. Това било изяснено в процеса на опити за телепортиране на компютърни модели с участието на доброволци, болни от епилепсия.

Благодарение на това експертите получили представа за това как телепортирането може да ни повлияе в реалния живот. Тримата пациенти с епилепсия, на които имплантирали електроди в главния мозък, имитиращи ефекта на телепортиране, потвърдили първоначалната хипотеза.