Доколко е опасна плесента по повърхността на храната? Това е само част от мицела, който почиствайки или изрязвайки от хляба или сиренето, смятате, че ще ви спаси от попадане на гъбата в устата ви. Опасна ли е тя?

Болшинството форми на такива гъби са безвредни, но някои от тях могат да са и опасни. Има форми, които съдържат микотоксини - отровни вещества, които могат да предизвикат алергични реакции или проблеми с дишането. Едно от тях е афлатоксинът, който се знае, че провокира рак, обяснява Надин Шоу, експерт от департамента по селско стопанство (USDA) в Щатите.

За да предотвратите навлизането на плесента в храната, спазвайте следните препоръки на USDA:

•             Увивайте храната така, че да не пропуска появата на плесен;

•             Използвайте затворени кутии за съхранение на бързо развалящи се хранителни продукти и ги съхранявайте в хладилника по подобаващ начин;

•             Използвайте закупените хранителни продукти най-много до четири дни.

Микотоксините се срещат най-вече в зърнените храни и в ядките, но могат да се открият и в гроздовия сок, в целината и в ябълките. Въпросният афлатоксин се открива най-често в житните класове и във фъстъците.