Хората са по-щастливи, когато прекарват повече време с приятели. С изключение на случаите, когато тези приятели са прекалено умни, добавят психолози от Университета по мениджмънт в Сингапур и от Лондонското училище по икономика, които доказали това по пътя на изследвания.

И двете си изследвания учените използвали данни от Национални проучвания на здравето, в които обработвали интервюта с над 15 000 души на възраст между 18 и 28 години. В първото се изучавала връзката между три фактора – нивото на интелекта на участниците, плътността на населението в района, където живеят и това доколко младите хора са удовлетворени от живота си.

Резултатите показали, че хората в гъстонаселените райони са по-щастливи – с изключение на прекалено умните от тях.

Във второто изследване се оценявала връзката между IQ на участниците, тяхната удовлетвореност от живота и степента им на социализация (контактите с приятели).

Колкото повече време хората прекарвали с приятели, толкова по-щастливи били те. Но отново с изключение на умните и интелигентни хора. В действителност резултатите показали, че колкото по-често умните хора са в обществото на приятелите, толкова по-неудовлетворени се чувстват от живота си. А най-интригуващият резултат от изследването показал, че прекалено умните участници губят повече време за общуване с приятелите си.

Това ни позволява да предположим, че хората или не знаят какво ги прави щастливи, или не контролират това как да прекарват свободното си време.