Американското управлението по контрол на храните и лекарствата FDA приело решение за регистрация на нов препарат за лечение на ХИВ-инфекции.

Новото лекарство срещу ХИВ - Дженвоя/Genvoya, е на компания Gilead. То е предназначено за лечение на болни над 12 години, които до момента не са приемали лекарства за антивирусна терапия, както и за възрастни ХИВ-позитивни пациенти, при които нивото на вирусно натоварване е намалено с помощта на други средства. За лечение на ХИВ-инфекции пациентите ще приемат по една таблетка Дженвоя дневно, като прекъснат пиенето на останалите антиретровирусни средства.

Дженвоя е комплексен препарат, в чийто състав влизат елвитегравир, кобицистат, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

Клиничните изпитания на лекарството вече преминали с участието на 3170 пациенти. Резултатите показали, че лекарственото вещество Дженвоя прониква ефективно в клетките, а приемът му е свързан с минимални рискове за странични ефекти, сравнено с другия комплексен препарат на основата на тенофовир, което причинява нарушение на бъбречните функции и намалява костната плътност.