Гилтеритиниб (gilteritinib) се нарича новият уникален препарат, способен да повиши преживяемостта на пациентите с рецидивираща и рефракторна остра миелоидна левкемия(ОМЛ).

Препаратът е доста по-ефективен от стандартната химиотерапия. Вече е преминала третата фаза на клинични изследвания и резултатите са обнадеждаващи. В експеримента са участвали 371 пациенти, 247 от които получили гилтеритиниб, а 124 – стандартна химиотерапия. Оказало се, че препаратът понижава риска от смърт с 36% в сравнение с химиотерапията. Пациентите, получили новия препарат, живели средно с 9,3 месеца, а получилите химиотерапия – според образеца – с 5,6 месеца.

Гилтеритиниб се отличава с ниска токсичност и високо ниво на безопасност. Препаратът е насочен към възрастни пациенти с мутации в гена FLT3, уточняват учените. Въпросната генетична особеност се фокусира при всеки трети пациент с ОМЛ и като цяло дава благоприятна прогноза за протичане на заболяването.