Децата, които пътуват на задната седалка, са подложени на вредните емисии от автомобила дори по-силно, отколкото децата, които в момента са на улицата, предупреждават канадски учени. Защото тъкмо на задната седалка се натрупват вредните вещества, изхвърляни от преминаващите наоколо автомобили.

Това заплашва дори и пътуващите в автомобилите, които не отделят вредни вещества.

Учените препоръчват да возите децата само, когато наистина е необходимо. А ако детето е достатъчно голямо, е най-добре да започне да се придвижва с колело.

Неотдавна бе доказано, че автомобилните газове и други източници на замърсяване на въздуха ускоряват понижаването на когнитивните способности. Изводите се отнасят не само за възрастните хора. Защото детският организъм е крайно възприемчив към всякакви външни влияния и установената закономерност може дори в по-голяма степен да се отнася до тях.

Известно е, че замърсеният въздух съдържа частици с размер до 2,5 микрона и по-малки, които могат да проникнат в белите дробове и дори в кръвотока. Явно негативният ефект върху когнитивните способности е поради влиянието върху сърдечно-съдовия статус. А кръвоносните съдове са пряко свързани с мозъка и по този начин могат да проникнат и в него, коментират експертите.